اخبار

 نمونه فرم سربرگ گزارش کارشناسی در پیوست اطلاعیه جهت بهره برداری همکاران محترم ارائه گردیده است.

دی 08, 1397

از کلیه کارشناسان محترم که در کلاس داوری ثبت نام نموده اند دعوت می شود طبق برنامه اعلام شده در اطلاعیه در شهرستان های های مورد نظر حضور یابند

آبان 12, 1397
صفحه1 از2