برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان استان سمنان

ارديبهشت 29, 1398

 اولین جلسه مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان راس ساعت 10 صبح روز شنبه 1398/3/11 در سالن اجتماعات  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان واقع در سمنان، میدان شقایق، بلوار بهارستان نرسیده به میدان نگارستان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان تشکیل و موارد مطروحه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

1. گزارش رئیس هیئت مدیره کانون در مورد عملکرد سال 1397

2. ارائه گزارش مالی و بودجه پیشنهادی سال 98

3. ارائه گزارش بازرسان کانون

4.سایر موارد

خواندن 506 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 خرداد 1398 ساعت 13:21