دومین جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان استان سمنان

خرداد 28, 1398

 دومین جلسه مجمع عمومی عادی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان راس ساعت 10 صبح روز شنبه 1398/3/31 در سالن آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، واقع در بلوار بسیج  تشکیل و موارد مطروحه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

1. گزارش رئیس هیئت مدیره کانون در مورد عملکرد سال 1397

2. ارائه گزارش مالی و بودجه پیشنهادی سال 98

3. ارائه گزارش بازرسین کانون

4.سایر موارد

 

 

علی محمد مستشیری

رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان سمنان

خواندن 594 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 28 خرداد 1398 ساعت 13:42