برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مراحل ارسال گزارشات کارشناسی از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی

تیر 06, 1398

اولین دوره آموزشی آشنایی با مراحل ارسال گزارشات کارشناسی و مکاتبات ضروری کارشناسان در پرونده های قضایی از طریق درگاه خدمات الکترونیک در روز پنج شنبه 06/04/1398 در محل ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان و با حضور 31 نفر از کارشناسان و رییس محترم هیئت مدیره کانون استان سمنان برگزار گردید. در این دوره آموزشی، آقای دکتر هاشمی عضو هیئت مدیره کانون استان سمنان، مراحل ارسال گزارشات کارشناسی و درخواست­های مورد نیاز کارشناسان در پرونده­های مراجع قضایی از طریق درگاه adliran.ir را تشریح نموده و در پایان به سوالات حضار پاسخ دادند. به استحضار کارشناسان محترم کانون استان می­رساند در صورت درخواست سایر کارشناسان، برگزاری دوره­های مشابه ادامه خواهد داشت.

 


     اولین دوره آموزشی آشنایی با مراحل ارسال گزارشات کارشناسی و مکاتبات ضروری کارشناسان در پرونده های قضایی از طریق درگاه خدمات الکترونیک در روز پنج شنبه 06/04/1398 در محل ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان و با حضور 31 نفر از کارشناسان و رییس محترم هیئت مدیره کانون استان سمنان برگزار گردید. در این دوره آموزشی، آقای دکتر هاشمی عضو هیئت مدیره کانون استان سمنان، مراحل ارسال گزارشات کارشناسی و درخواست­های مورد نیاز کارشناسان در پرونده­های مراجع قضایی از طریق درگاه adliran.ir را تشریح نموده و در پایان به سوالات حضار پاسخ دادند. به استحضار کارشناسان محترم کانون استان می­رساند در صورت درخواست سایر کارشناسان، برگزاری دوره­های مشابه ادامه خواهد داشت.

خواندن 534 دفعه