برگزاری دومین دوره آموزشی آشنایی با مراحل ارسال گزارشات کارشناسی از درگاه خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان

تیر 15, 1398

 پیرو برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با مراحل ارسال گزارشات کارشناسی از درگاه خدمات الکترونیک قضایی در محل کانون استان و با توجه به درخواست همکاران محترم کارشناس شهرستان دامغان، دومین دوره در روز پنج شنبه مورخ 13/04/1398 در محل کانون فرهنگی آموزشی حاج علی اکبر تقوی برگزار گردید . در این دوره آقای دکتر سید علی اصغر هاشمی از اعضاء محترم هیات مدیره کانون، مطالب مرتبط در خصوص نحوه اقدام کارشناسان محترم برای ارسال گزارشات و مکاتبات با مراجع قضایی را ارائه نمودند و سپس به سوالات کارشناسان پاسخ دادند.

خواندن 425 دفعه