دوره تبیین دستورالعمل جدید تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

مرداد 09, 1399

 دوره آموزشی مجازی تبیین دستورالعمل جدید تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی توسط کانون کارشناسان استان سمنان در سامانه جلسات مجازی کانون برگزار می گردد.

زمان: سه شنبه ۱۴ مردادماه ساعت ۱۵ تا ۱۷

خواندن 246 دفعه