اخبار

برگزاری دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

شهریور 06, 1397

برگزاری دوره آموزشی داوری مقدماتی و پیشرفته در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

شهریور 06, 1397

 قابل توجه کارشناسان محترم همکار

مرداد 03, 1397

از کارشناسان محترم همکار دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد، با کانون استان همکاری نمایند.

خرداد 06, 1397

نظریه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اظهار نظر کارشناس در دوره تعلیق جهت تکمیل گزارش قبل از تعلیق

ارديبهشت 05, 1397

اخذ مجوز انتشار مجدد دوماهنامه کارشناس به صورت دیجیتال از مراجع قانونی

بهمن 30, 1396
صفحه2 از2