کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-02-14-51-11
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1395/12/13
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاه ها در شهرستان شاهرود
2017-11-02-15-06-42
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معدن ( استخراج)
شروع کارشناسی 1391/07/05
صلاحیت ها بهره برداری از معادن روباز در شهرستان شاهرود
2017-11-02-15-11-04
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در شهرستان شاهرود
2017-11-02-15-12-57
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معدن ( استخراج)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در شهرستان شاهرود
2017-11-03-12-31-13
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان شاهرود
2017-11-03-12-47-23
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-12-59-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت – متره و برآورد –- رسیدگی صورت کارکرد – تشخیص حسن انجام کار – تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت - امورفنی مصالح ساختمانی، فولاد،بتن، مصالح ساختمانی متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-06-56
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-09-31
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان شاهرود
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1397/02/10
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - رسیدگی صورت کارکرد ( بدون قرارداد)- تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی غیرمزروعی در شهرستان شاهرود
2017-11-04-15-33-59
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مکانیک(طراحی کاربردی)
شروع کارشناسی 1395/12/03
صلاحیت ها ارزیابی ورسیدگی به تاسیسات آب وفاضلاب وتاسیسات پمپاژساختمانی وشهری در شهرستان شاهرود
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک(حرارت و سیالات)
شروع کارشناسی 1397/02/10
صلاحیت ها ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری در شهرستان شاهرود