کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-02-14-40-09
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها و چاه ها در شهرستان دامغان
2017-11-03-12-43-22
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان دامغان
2017-11-04-15-30-22
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
شروع کارشناسی 1393/03/11
صلاحیت ها ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری و تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها در شهرستان دامغان
2017-11-05-06-06-26
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1391/09/02
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات در استان سمنان بجز مرکز استان