کارشناسان کانون

علی یوسفی

رشته کارشناسی: رشته صنایع چوب
حوزه فعالیت: استان سمنان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی،علوم و صنایع چوب شناسی(چوب و کاغذ)
شماره پروانه 41-00-46-0213
شروع کارشناسی 1395/12/23
شماره ثابت 01142207480
شماره همراه 09122768279
آدرس ایمیل ali.yousefi@semkarshenas.ir
آدرس قائم شهر:خیابان بابل،انتهایکوچه بامداد، مجتمع رادین 5 ، واحد 1
صلاحیت ها بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع از درجه بندی و کیفیت آنها، تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی، تعيين و برآورد ميزان خسارات وارده بر انواع مواد مركب چوبي مانند اوراق فشرده چوبي و نيز انواع روكش ها در استان سمنان