کارشناسان کانون

اسماعیل خراسانی

رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی( باغبانی)
شماره پروانه 41-00-38-58
شروع کارشناسی 1389/09/06
شماره ثابت 02333340286
شماره همراه 09122319635
آدرس ایمیل e.khorasani@semkarshenas.ir
آدرس سمنان - مدیران- خیابان زمستان- نبش زمستان دهم -
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی در استان سمنان