کارشناسان کانون

نصراله پهلوان

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شماره پروانه 41-01-67-183
شروع کارشناسی 1394/03/25
شماره ثابت ۰۱۱۱۲۳۹۴۶۴۰
شماره همراه 09123313291
آدرس ایمیل n.pahlavan@semkarshenas.ir
آدرس سمنان- بلوار معلم- روبروی توانبخشی- فروشگاه دنیای کاتر پیلار جمشید ایرانبخش
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه در شهرستان سمنان