کارشناسان کانون

محمدعلی صائم

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شماره پروانه 41-03-67-151
شروع کارشناسی 1389/12/11
شماره ثابت 02332235315
شماره همراه 09122735793
آدرس ایمیل m.saem@semkarshenas.ir
آدرس شاهرود:خیابان22بهمن،مجتمع سپهر، طبقه چهارم، واحد 403
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاهها،علت یابی حوادث ناشی ازعملکردآب وخاک ازجمله سیل زدگی،ریزش و رانش سنگ وخاک نشست و لغزش زمین یاگسلش وبریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی وآب بریدگی، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، تشخیص بسترو حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه در استان سمنان بجز مرکز استان