کارشناسان کانون

محمدرضا خاموشی

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شماره پروانه 41-00-67-153
شروع کارشناسی 1390/06/12
شماره ثابت 02333430246
شماره همراه 09123311922
آدرس ایمیل m.khamoshi@semkarshenas.ir
آدرس سمنان: بلوار 17 شهریور، شرکت سهامی آب منطقه¬ای
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها،علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه ، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب در استان سمنان