کارشناسان کانون

محمد بخشی

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان
شماره پروانه 41-03-67-90
شروع کارشناسی 1390/02/18
شماره ثابت 02332244665
شماره همراه 09123311921
آدرس ایمیل m.bakhshi@semkarshenas.ir
آدرس شاهرود: خیابان آزادی، کوچه 13، پلاک 17، طبقه دوم
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در استان سمنان به جز مرکز استان