برگزاری اولین مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مرداد 19, 1398

اولین مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در روز پنج شنبه مورخ 1398/05/17 تشکیل شد و پس از اقدامات قانونی، هیئت رئیسه گروه مذکور انتخاب گردیدند.

 

WhatsApp Image 2019 08 09 at 10.49.47 PMWhatsApp Image 2019 08 09 at 10.49.48 PMWhatsApp Image 2019 08 09 at 10.49.51 PMWhatsApp Image 2019 08 09 at 10.49.55 PMWhatsApp Image 2019 08 09 at 10.49.58 PM

 WhatsApp Image 2019 08 09 at 10.50.03 PM

خواندن 1086 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 19 مرداد 1398 ساعت 12:33