برگزاری اولین مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه 7 - صنعت و فن

آبان 21, 1398

 اولین مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه 7 - صنعت و فن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در روز پنج شنبه مورخ 1398/08/09 تشکیل شد و پس از اقدامات قانونی، هیئت رئیسه گروه مذکور انتخاب گردیدند.

خواندن 1034 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 آبان 1398 ساعت 12:17