نامه به کمسیون ماده صد در خصوص لزوم درخواست اظهار نظر و تفسیر عکس های هوایی تنها از کارشناسان دارای صلاحیت

آذر 18, 1399

 no100

خواندن 72 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 18 آذر 1399 ساعت 20:48