مشارکت در پویش مخالفت با طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان

دی 04, 1399

با توجه به وصول طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان (کارشناسان رسمی) به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از همکاران محترم کارشناس دعوت میگردد با امضای (امضای الکترونیکی از طریق اهراز هویت پیامکی) خود در این پویش به آدرس لینک زیر مشارکت نمایند.

کارزار «مخالفت با طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان»

خواندن 618 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 04 دی 1399 ساعت 20:39