گزارش جلسات ارکان کانون با مدیران کل دادگستری و تعزیرات حکومتی

بهمن 22, 1399

 

روز سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه جاری نمایندگان ارکان کانون استان سمنان در جلسه ای با مدیر کل محترم دادگستری استان در دفتر ایشان شرکت نموده و در مورد مسائل مختلف کارشناسی نظیر رعایت تعرفه قانونی توسط قضات محترم ، مکاتبه مدیرکل محترم با ادارات و ارگانهای دولتی و غیردولتی به منظور جلوگیری از ارجاع مستقیم کار به کارشناسان و انجام امور کارشناسی ارگانهای یاد شده توسط کانون و یا مرکز ، درخواست حضور نمایندگان کانون در جلسات مدیرکل با قضات محترم شعب و بیان مشکلات کارشناسان و استماع نظرات آنان به منظور انجام هر چه بهتر و مفیدتر امورکارشناسی ، درج اطلاعات کامل پرونده های ارجاعی به کارشناسان در تمامی ابلاغیه ‌های کارشناسی نظیر مشخصات کامل طرفین دعوی با ذکر شماره تماس آنها ، موضوع کارشناسی ، متن کامل قرار صادره و همچنین عدم ارجاع کار به خبره های محلی که هنوز در بعضی رشته ها نظیر نفقه و غیره وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان مدیرکل محترم رهنمودهای مفیدی به نمایندگان کانون بیان داشتند .

سپس جلسه دیگری هم در اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با معاونت محترم تعزیرات استان در محل اداره کل تشکیل و مطالب مبسوطی در مورد توانایی‌های کانون در انجام امور کارشناسی آن سازمان محترم توسط ریاست کانون بیان گردید و مقرر شد همکاری های لازمه توسط طرفین جهت ارجاع امور کارشناسی آن سازمان به کانون به عمل آید .

خواندن 255 دفعه