برگزاری جلسه گروه حسابداری و حسابرسی

شهریور 23, 1400

 جلسه مجمع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید و در مورد برخی مشکلات مطروحه بررسی و تبادل نظر گردید.

در پایان این جلسه انتخابات هیئت رئیسه گروه حسابداری و حسابرسی کانون استان سمنان برگزار گردید و آقایان جهانگیر شریعت پناهی، علی کلیچ و کوروش خاموشی انتخاب گردیدند.

خواندن 118 دفعه