نشست اعضاء هیئت مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان با ریس محترم کل دادگستری استان سمنان

مهر 19, 1400

 نشست صمیمی اعضا  هیئت مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان با ریس محترم  کل  دادگستری استان سمنان جناب آقای محمد جعفر عبدالهی امروز برگزار گردید و موارد ذیل اهم موضوعات مطرح شده در این نشست بود
۱_معرفی اعضا جدید هیئت مدیره کانون به ریس دادگستری استان
۲_ارتقأ تعاملات و همکاری های بین بخشی
۳_ رعایت تعرفه حق الزحمه کارشناسی توسط قضات محترم
۴_ ارجاع عادلانه کار به کارشناسان و ارجاع کار به کارشناسان جدیدالورود
۵-عنوان نواقص خود کاربری کارشناس و سامانه ثنا و رفع نواقص سامانه
۶-اعلام آمادگی  کامل کانون برای کارشناسی در تمامی رشته ها و عدم ارجاع کار به کارشناس خبره محلی
۷-نصب گیت ورود و خروج کارشناس در مراجع و تسهیل ورود خروج همکاران به مراجع قضایی
  و در خاتمه ریس کل دادگستری استان سمنان رهنمودهای لازم جهت رفع موانع فرآیندهای کارشناسی را بیان فرمودند

3

4

5

خواندن 166 دفعه