کارشناسان کانون

محمدطاهر جعفریان

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شماره پروانه 41-00-67-66
شروع کارشناسی 1381/02/29
شماره ثابت 02332222865
شماره همراه 09123730970
آدرس ایمیل m.jafarian@semkarshenas.ir
آدرس شاهرود خیابان آزادی ، کوچه 30، کوچه چهارم، پلاک 4
صلاحیت ها منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در کلیه استان های کشور