کارشناسان کانون

محمدحسین ریاضی

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شماره پروانه 41-00-67-70
شروع کارشناسی 1389/12/11
شماره ثابت 02333441243
شماره همراه 09122315875
آدرس ایمیل m.riazi@semkarshenas.ir
آدرس سمنان - میدان شقایق،شقایق جدید،بلوک7- طبقه دوم واحد 24
صلاحیت ها بررسی حق ابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها ،تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصص مربوط، بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمایی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس در استان سمنان