کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
--.3
رشته کارشناسی: رشته تعیین نفقه
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها تعین نفقه زوجه و اقارب در استان سمنان
-.22
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری در استان سمنان
2017-11-03-12-47-23
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک ،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-03-12-37-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به اختلافات کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
-.16
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک مسکونی، محاسبات فنی ساختمان در استان سمنان
2017-11-03-13-06-56
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیر مزروعی، ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک ، تعین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، محاسبات فنی ساختمان در شهرستان شاهرود
2017-11-05-05-50-58
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی کشاورزی ( باغبانی، گیاهان زینتی )
شروع کارشناسی 1389/07/28
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین ومتصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد – ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده ژنتیکی در استان سمنان به جز مرکز استان
--.5
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی در استان سمنان
--.6
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی برق- قدرت
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی در استان سمنان
-.18
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی در استان سمنان
-.17
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد حسابداری
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امورخدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان سمنان
-.22
رشته کارشناسی: رشته معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی معدن - اکتشاف
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در استان سمنان