کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
---.1
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
تحصیلات کارشناسی حسابداری و حسابرسی
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان سمنان
2017-11-02-06-50-27
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
2017-11-02-15-29-57
رشته کارشناسی: رشته داروسازی و سم شناسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای عمومی(داروسازی)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بررسی وارزیابی مواداولیه فرآورده های داروئی،بهداشتی وآرایشی، بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی در استان سمنان
2017-11-03-08-15-14
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1367/07/23
صلاحیت ها متره و برآورد ساختمان ها و تشخیص حسن انجام کارساختمان، ارزیابی اراضی غیر مزروعی ، تعیین وتعدیل اجاره بهاء وتعیین اجرت المثل در استان سمنان
2017-11-05-04-28-47
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی(خاکشناسی)
شروع کارشناسی 1374/10/24
صلاحیت ها تشخیص وارزیابی اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی، ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارات وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت¬المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی،تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی، رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آن ها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند،نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و غیرو که بین آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها در استان سمنان
2017-11-05-07-10-00
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معدن(استخراج)
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها حوادث ناشی از کار با گرایش معدن، بررسی و تشخیص حوادث انفرادی، بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه در استان سمنان
-.28
رشته کارشناسی: تشخیص اصالت خط ,امضا و اثر انگشت
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی علوم انتظامی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار،تقدم و تاخر نوشتجات،پاکشدگی های فیزیکی و شیمیایی، بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان به جا مانده در صحنه های جرم در استان سمنان
--.20
رشته کارشناسی: امور گمرکی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مدیریت بازگانی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها بررسی تشریفات گمرکی واردات کالا، بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا در استان سمنان
2017-11-02-14-55-14
رشته کارشناسی: رشته معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس زمین شناسی گرایش پترولوژی
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها بهره برداری از معادن روباز، بهره برداری معادن زیرزمینی در استان سمنان
2017-11-02-19-48-25
رشته کارشناسی: رشته تعیین نفقه
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی)
شروع کارشناسی 1389/09/16
صلاحیت ها تعیین نفقه زوجه و اقارب در استان سمنان
2017-11-03-13-29-12
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران ( سیستم اطلاعات جغرافیایی)
شروع کارشناسی 1391/11/02
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ،تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک برروی عکس های هوایی در استان سمنان
2017-11-04-15-16-17
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها ارزیابی ورسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی وشهری در استان سمنان