کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-03-12-55-13
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-02-19-37-28
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها ،شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعنی، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی امور مالیاتی در استان سمنان
2017-11-04-13-57-03
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتأسیسات صنایع فلزی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی،رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع کانی( کاشی،سرامیک،گچ، سیمان) - ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات،جیکها و فیکسچرها وقالبهای کارخانجات تولیدی و صنعتی- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق امتیاز( دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی)، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات واحدهای صنعتی سنگین یا خاص(صنایع سنگین ذوب و نورد فلزات) در کل کشور
-.9
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکتری مهندسی آب و فاضلاب - محیط زیست
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک مسکونی، امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن - مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در استان سمنان
-.25
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ،تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی در شهرستان گرمسار
-.52
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-ماشین افزار
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
-.2
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای تخصصی مهندسی برق
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی در استان سمنان
2017-11-03-12-59-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها وحید احمدی : تعیین و تشریح وضعیت-تطبیق وضعیت- متره وبرآورد- رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات- ارزیابی اراضی غیرمزروعی -ارزیابی املاک -تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس - امورفنی مصالح ساختمانی و فولاد و بتن و مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، تفسیر عکس های هوایی از نظر ساختمانی در استان سمنان
2017-11-02-14-48-42
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکتری زمین شناسی (هیدرولوژی)
شروع کارشناسی 1388/01/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلابها شامل چاه، چشمه ، قنات ،پساب و فاضلاب ، ارزیابی منابع طبیعی آب وفاضلاب، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان،مهندسین مشاور وپیمانکاران درامورتخصصی صلاحیت های مربوط دراستان سمنان به جز مرکز استان
--
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک مسکونی، امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن – مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی دراستان سمنان
2017-11-04-15-33-59
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مکانیک(طراحی کاربردی)
شروع کارشناسی 1395/12/03
صلاحیت ها ارزیابی ورسیدگی به تاسیسات آب وفاضلاب وتاسیسات پمپاژساختمانی وشهری در شهرستان شاهرود
2017-11-05-06-39-44
رشته کارشناسی: رشته دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (تولیدات دامی)
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها در استان سمنان بجز مرکز استان