کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
--
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای مهندسی عمران - سازه
شروع کارشناسی 1389/12/15
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت،تطبیق وضعیت،متره وبرآورد، ارزیابی اراضی غیر مزروعی،رسیدگی صورت کارکرد ،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک،تعیین سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ،رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران ازهرنوع به استثناء قراردادهائیکه براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله گردیده است دررابطه باتخصص کارشناس ،محاسبات فنی ساختمان- تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر ساختمانی- امورفنی مصالح ساختمانی، فولاد و بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، افراز، تشیص اراضی دایر و بایر و موات، امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه در کلیه استان های کشور
2017-11-03-12-55-13
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-02-19-37-28
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها ،شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعنی، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری در استان سمنان
2017-11-04-13-57-03
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتأسیسات صنایع فلزی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی،رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع کانی( کاشی،سرامیک،گچ، سیمان) - ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات،جیکها و فیکسچرها وقالبهای کارخانجات تولیدی و صنعتی- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق امتیاز( دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی) در کلیه استان های کشور
-.9
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکتری مهندسی آب و فاضلاب - محیط زیست
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک مسکونی، امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن - مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی در استان سمنان
-.25
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ،تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی در شهرستان گرمسار
-.52
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-ماشین افزار
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
-.2
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای تخصصی مهندسی برق
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی در استان سمنان
2017-11-03-12-59-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرایی عملیات و برآوردهزینه تعمیرات،ارزیابی اراضی غیر مزروعی- ارزیابی املاک - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، امورفنی مصالح ساختمانی، فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-14-48-42
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکتری زمین شناسی (هیدرولوژی)
شروع کارشناسی 1388/01/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلابها شامل چاه، چشمه ، قنات ،پساب و فاضلاب ، ارزیابی منابع طبیعی آب وفاضلاب، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان،مهندسین مشاور وپیمانکاران درامورتخصصی صلاحیت های مربوط دراستان سمنان به جز مرکز استان
--
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک مسکونی، امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن – مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی دراستان سمنان
2017-11-04-15-33-59
رشته کارشناسی: رشته تأسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مکانیک(طراحی کاربردی)
شروع کارشناسی 1395/12/03
صلاحیت ها ارزیابی ورسیدگی به تاسیسات آب وفاضلاب وتاسیسات پمپاژساختمانی وشهری در شهرستان شاهرود